Přihláška členství

word

Naši sponzoři
Výstavykonané dne 30.5.2019 v Praze konferenčním salonku restaurace Na Květnici, Praha 4 Pankrác

Informace o účasti:

viz. prezenční listina

Program:

1. schválení programu schůze
2. zpráva o činnosti pobočného spolku v roce 2019
3. zpráva o hospodaření za rok 2018
4. návrh akcí pořádaných rok 2020
5. volba výboru pobočného spolku Praha město na další období
6..informace o konferenci Klub chovatelů kníračů České republiky 1927, volba delegátů a návrhy na členy KCHK
7. informace o podání změn v normativech Klub chovatelů kníračů České republiky 1927, z.s.
8. ostatní provozní informace
9. navržené změny v legislativě

| Autor: admin | 12. 06. 2019 |

konané dne  30.5. 2019  od  17: 00 hod.

Přítomni: Kaprálková M., Rozová Z., Krejčová R., Filipová E.,Filipová J., Struska J.
Omluveni: Vrchotová P.

Program:
1. Vyhodnocení roku 2018 a výstavy 2019
2. Plán výstav pobočky na rok 2020
3. Hospodaření pobočky
4. Návrhy na ocenění
5. Návrhy výboru pobočného spolku na změny v normativech KCHK, návrhy na kandidáty vedení pobočného spolku,návrhy na delegáty konference KCHK
6. Ostatní
| Autor: admin | 12. 06. 2019 |
Povýstavní katalog z OKV Mladá Boleslav 30.3.2019
| Autor: admin | 03. 04. 2019 | 0 přečtení | Vytisknout článek |
posuzovatelé - ING. ROZOVÁ, H.Glänznerová, V. Staniová, figurant: J. Labuta

VKČ A P/S - 11 kníračů černých - 1x P/S

AIRA Rytíř ze Semic - 00/4A/6 - fena
BABY Rytíř ze Semic - 00/5ATy/7 - fena
BOLT Rytíř ze Semic - 00/5AV/5 - Pes
NATHALY Sluneční Paprsek -00/4Ar/6 - fena
NEVILLE Sluneční Paprsek - 00/5Ary/6-Pes
GARRON Black Dvomaro - 01/7AY/543 - Pes - výk. bon.
HATTRICK od Devíti Vrb - 10/5AXy/6 - Pes
NATASHA NATTY Goldest Danubius - 01/4AVby/7 - fena
KARMA Hanno Veto - 00/5A/5 - fena
ALBAYZIN PS - 00/5A/6 - Pes p/s
BONNY BLOOM Black Androis - nenastoupila

KNÍRAČ STŘEDNÍ P/S

KARKULKA Alarm Beskyd - 00/5A/5 - fena
AMISA Koberno Czech - 01/4Ary/6 - fena

KNÍRAČ MALÝ P/S

XXX AGENT z Roznetu - 00/5A/5 - Pes
X TRA LADY z Roznetu - 00/5A/5 - fena

KNÍRAČ MALÝ ČERNÝ

LEONELA Rezlark - 0a0/5A/5 - fena
| Autor: admin | 02. 04. 2019 |
POZVÁNKA NA OBLASTNÍ KLUBOVOU VÝSTAVU A BONITACI KNÍRAČŮ...

Klub chovatelů kníračů České republiky 1927, z.s. pobočka Praha město p.s.
a sponzoři Farmina & Mapes

POŘÁDÁ V SOBOTU 30.3.2019

OBLASTNÍ KLUBOVOU VÝSTAVU KNÍRAČŮ
A BONITACI KM & KS & KV

se zadáváním titulů ČKŠ, ČKŠ-J, ČKŠ-V, Oblastní klubový vítěz, Vítěz třídy mladých, Vítěz třídy veteránů.

Výstava se koná v kryté hale areálu výstaviště Krásná louka v Mladé Boleslavi

Uzávěrka přihlášek: 13.3.2019

Přihlášení on-line na adrese: http://www.dogoffice.cz/

PROPOZICE A PŘIHLÁŠKY NAJDETE ZDE


| Autor: admin | 25. 01. 2019 | 0 přečtení | Vytisknout článek |
Členské příspěvky
Členské příspěvky je nutné uhradit nejpozději do 15.2.2019.
Výše příspěvků je stejná jako v roce 2018 :
nový člen - 700,- Kč
stávající člen - 650,- Kč
členové výboru - 325,- Kč
Příspěvek zasílejte na účet č.: 0244727329/0800
| Autor: admin | 23. 01. 2019 | 1 přečtení | Vytisknout článek |
Informace o chovu a výcviku kníračů v r. 2018 v naší pobočce
Ve spolku proběhlo v roce 2018 17 vrhů, z toho 4x VKČ, 2x STŘ. K P/S, 2x STŘ. K. Č, 5x KM. Č, 2x KM. MB, 2x KM P/S. Na chovu se podílelo 10 chovatelů 9 chovatelských stanic. Majitelé fen vše provádějí dle chovatelského řádu. Mimo jiné jsem provedl i několik kontrol mimo náš spolek na požádání chovatele a se souhlasem příslušného poradce chovu. Doporučuji chovatelům především vybrat k sobě zdravé a nepříbuzné jedince do chovného páru a pak koukat na jeho ohodnocení. Více využívat prověřenou krevní základnu. Vzhledem k tomu, že mám alarmující omezené informace, tak celkové hodnocení o stavu chovu bych ponechal ÚPCH KCHK ČR.

Co se týká výcviku, tak zde je enormní snaha vedle VKČ cvičit i střední knírače . U MK je našim zástupcem ING. ROZOVÁ s ch. s. Z ROZNETU. Podrobné výsledky najdete na našich stránkách spolku PRAHA. - oddíl výcvik.

Přeji Vám úspěšný chovatelský, výcvikový a výstavní rok 2019 - STRUSKA JAN OPCH Spolku PRAHA.
| Autor: admin | 17. 01. 2019 | 0 přečtení | Vytisknout článek |
INFORMACE PRO ČLENY POBOČKY
Vzhledem k aktualizaci členské základny, zejména pak kontaktů na jednotlivé členy vám budou jednatelkou našeho pobočného spolku zaslány nové evidenční listy. Prosíme o jejich vyplnění a zaslání zpět. Případně si evidenční list můžete stáhnout ZDE
| Autor: admin | 08. 01. 2019 | 0 přečtení | Vytisknout článek |
konané dne 4.12.2018 v Praze od 17:00 hodin


| Autor: admin | 16. 12. 2018 |
konané dne 4.12.2018 v Praze od 18:00 hodin


| Autor: admin | 16. 12. 2018 |
TERMÍNY CAC KNÍRAČÍCH VÝSTAV A DALŠÍ ZAJÍMAVÉ INFORMACE
- Klubová výstava (titul Klubový vítěz) - 13.4.2019 Netolice

- Klubová výstava (bez titulu Klubový vítěz) - 6.4.2019 Ostrava

- Speciální výstava - 29.9.2019 - Uhříněves

Od 1.1.2019 se ruší 3. kopie posudků, výstavní karty čekatelství a titulů.
P ČMKU též schválilo doporučení VK ze dne 06.09.2018 týkající se povinných údajů na posudkových listech. Posudkový list musí obsahovat následující údaje: název a typ výstavy, datum, katalogové číslo psa, plem jméno psa, číslo zápisu, pohlaví, třídu, datum narození, jméno majitele, výstavní posudek/popis, ocenění (známky, tituly a čekatelství), jméno a podpis rozhodčího.
Od 01.01.2019 též platí, že hospitanti se mohou školit pouze u rozhodčích, kteří na výstavě posuzují méně než 90 jedinců.
| Autor: admin | 24. 11. 2018 | 0 přečtení | Vytisknout článek |
POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI
Vážení členové pobočného spolku Praha - město,
zveme Vás na mimořádnou členskou schůzi našeho pobočného spolku . Schůze se bude konat

dne 4.12.2018 v 18:00 hodin v restauraci Hotelu Regina, Konojedská 38, Praha Strašnice.( boční vchod).


Program :

1) Informace z mimořádné schůze předsednictva - aktuální informace o stavu KCHK ( registrace klubu,změny ve vedení, další záměry .....)

2) Návrh delegátů na konferenci KCHK

3) Informace o chovu a výcviku v pobočném spolku

4) Aktuální informace z pobočného spolku a záměr na rok 2019

5) Různé + diskuze

6) Občerstvení - společné posezení členů

Vzhledem k aktuálním potřebám klubu a také našeho pobočného spolku Praha - město Vás žádáme o co největší účast. V případě,že se nesejde dostatečný počet členů a mimořádná schůze nebude usnášení schopná, může dojít k zániku našeho pobočného spolku ( pobočky ) a rovněž nemožnosti účastnit se klubové konference,což následně ohrozí i hlasování na konferenci.

Věříme, že celou situaci pochopíte a mimořádné schůze se zúčastníte. Za Vaši účast předem děkujeme.

Za výbor pobočného spolku Praha město

PhDr.Eva Filipová
předseda pobočného spolku
| Autor: admin | 12. 11. 2018 | 0 přečtení | Vytisknout článek |
POVÝSTAVNÍ KATALOG Z OKV MLADÁ BOLESLAV 6.10.2018
| Autor: admin | 19. 10. 2018 | 0 přečtení | Vytisknout článek |
Informace pro členy...
Vážení členové pobočky, v souvislosti se zavedení GDPR Vám bude jednatelkou pobočky zaslán k podpisu souhlas a informace o ochraně osobních údajů.
Prosím o podpis prohlášení , jeho scan a zaslání zpět na adresu jednatelky.
Děkuji za pochopení
PhDr.Eva Filipová
předseda pobočky Praha -město

| Autor: admin | 24. 05. 2018 | 0 přečtení | Vytisknout článek |
PODMÍNKY PRO VYSTAVENÍ KRYCÍCH LISTŮ PRO MK OD 1.6.2018

Podmínky pro vystavení krycího listu od 1.6.2018 pro všechny barevné rázy malých kníračů

Rozhodnutí rozšířeného prezidia o předsedy poboček KCHK ze dne 24.2.2018:

Rozšířené prezidium KCHK tak rozhodlo po té co se dozvědělo, že máme v ČR pozitivní jedince P/P, 24% vyšetřených jedinců jsou přenašeči N/P . Celosvětový průměr je 10%.

Podmínky pro vystavení krycího listu od 1.6.2018 pro všechny barevné rázy malých kníračů:

- V chovném páru minimálně jeden vyšetření na MAC s výsledkem negativní N/N

V platnosti zůstává (viz Specifické podmínky zařazování kníračů do chovu):

- Oba v chovném páru negativním vyšetření na dědičné oční vady (DOV) ne starší 2 let
- V chovném páru u knírače malého musí být minimálně jeden plnochrupý !

Jinak nemůže být vystaven krycí list. Platí i pro zahraniční krytí.

Seznam vyšetřených jedinců ZDE
| Autor: admin | 27. 02. 2018 | 2 přečtení | Vytisknout článek |
Vyšetření na MAC - Mycobacterium Avium Complex provádí

Genomia s.r.o.
Janáčkova 51
32300 Plzeň

Kontakty pro objednání testu nebo zaslání odběrových kartáčků:

laborator@genomia.cz
tel: +420 373 749 999 nebo +420 373 317 478 (v pracovní dny volejte přednostně mezi 7-17 hod)
tel: +420 777 907 952 nebo +420 724 028 493 (v pracovní dny volejte přednostně mezi 17-19 hod)

Formuláře:

- Potvrzení o odběru vzorku
Řádně vyplněný formulář o potvrzeném odběru vzorku musí obsahovat identifikaci jedince, zejména celé jméno jedince, plemeno, číslo mikročipu, jméno, podpis a razítko veterináře
- Žádanka o genetické vyšetření psa – do kolonky na konci různé požadavky napište MAC
Cena pro členy klubu kníračů 1260,- pro ostatní 1400,-. Údaj o členství v klubu se musí napsat na žádanku, aby byla sleva 10% uplatněna.
Genomia poskytuje odběrové kartáčky na stěr sliznice ústní dutiny. Tyto kartáčky je možní objednat v rámci online objednávky genetických testů. Za odběrky se účtuje fixní poplatek 50 Kč včetně DPH. Poplatek je za zásilku, bez ohledu na to, kolik kartáčků obsahuje. Standardně obdržíte dva kartáčky pro každého jedince uvedeného v objednávce.

Postup stěru sliznice ústní dutiny - ZDE

Ověření pravosti zprávy dle kódu - https://www.genomia.cz/cz/homepage/validator/


| Autor: admin | 28. 02. 2018 |
PŘIJĎTE SI ZACVIČIT!!!
Dovoluji si pozvat majitele kníračů všech vellikostních rázů, kteří stále přemýšlí o tom, zda mají cvičit nebo ne, na nově otevřené 2 výcvikové kurzy základní poslušnosti pro začátečníky v ZKO Kyje. Jeden kurz bude stálý - výcvikový den neděle a druhý bude tzv. klouzavý - výcvikové dny úterý, pátek a neděle. Jedná se o kurzy zaměřené na socializaci psa a základní ovládání jednoduchých cviků. Kurz má 12 lekcí, ve kterých se hlavně seznámíte s přivoláním psa, ovladatelností na vodítku, chůzí u nohy, překonáváním překážek a jiné. Po absolvování kurzu je možné pokračovat v dalším výcvikovém kurzu, kde se již bude přidávat i stopování a příprava na zkoušky. Nikdo ale nebude k ničemu nucen a je jen na jeho rozhodnutí, zda půjde dál, nebo ne. Věk psa není rozhodující. Pejska můžete přihlásit od 4 měsíců věku, nebo i ročního dorostence.
Další podrobnější informace o obou kurzech vám ráda sdělí Romana Krejčová ( povedu klouzavý kurz ) na tel.č. 737750380. Nebojte se na cokoliv zeptat.
Přijďte i vy, co si myslíte, že zrovna ten váš pejsek se nic nenaučí. Možná budete překvapeni.
Těším se na vás.
| Autor: admin | 30. 01. 2018 | 1 přečtení | Vytisknout článek |
Úspěch naší členky...

Knírač střední černý, VASSARI OD DALAJSKÉHO POTOKA, narozena 8.7 2014, otec: York-Simons von der kleinen Au, matka: Odyssea Od Dalajského potoka.
Tato fenka získala na světové výstavě ohodnocení

CAC+VDH, CACIB, WORLD WINNER 2017 + BOB.

Vítězství si vybojovala z počtu 95 přihlášených jedinců.
Ve svých 3 letech získala tituly:
INTERCHAMPION
Czech Junior Champion
Club Junior Champion
Czech Champion
ČMKU Champion
Czech GRAND Champion
Hungarian Champion
Slovakian Champion
Club Champion
Club Junior Winner 2015
Club Winner 2016
National Speciality Winner 2016,
3x Regional Club Winner
3x ČKŠ-J, 3x CAJC
5x ČKŠ
13x CAC CZ, 7x CAC ČMKU, 4x CAC SK,
CAC+VDH (D), 14x CACIB, rCACIB, 8x BOB, 6x BOS
2x BIS
4x Best Standard Schnauzer
National Winner 2016

Zkoušky: ZZO, ZOP, BH

Chovatelka: Ing.arch. Kaprálková Martina, Jevany
Majitelka: Krejčová Romana, Praha


| Autor: admin | 04. 12. 2017 | 0 přečtení | Vytisknout článek |
VÝSLEDKY BONITACE MLADÁ BOLESLAV 7.10.2017
Rozhodčí ZUZANA ROZOVÁ - Poradce chovu STRUSKA JAN

CHIQUITA ALARM BESKYD - 0b0/3A/5 -K .STŘ. P/S - fena

CHEVROLET ALARM BESKYD - 1a0/5A/5 -K. STŘ. P/S -pes

ZARAH OD DALAJSKÉHO POTOKA-00/5A/5- K.Č. STŘ - fena

NOTTE STELLA ALARM BESKYD INVIDIA DIOS - 00/4A/5 - K. STŘ. P/S -fena

ELSA SALTUS ZE ZÁHRABSKÉ - 00/4AR/5 - K. STŘ. P/S - fena

ATLANTIDA BOHEMIA CARDINAL - 00/5A/5 - K. Č. STŘ - fena

EURO BOHEMIA CARDINAL - 00/4A/5 - K. Č. STŘ - pes

BUGSY MAGIKO ASTERI - 00/4A/5 - K. Č. STŘ - fena

CINDY MARGARITA SILESIANA - 00/5ArUby/5s - K. Č. STŘ - fena

HARDY FORTUNA MORAVIA - 10/5A/5 - K. STŘ. P/S - pes

YAD ALARM BESKYD - 00/5A/5 - K. STŘ. P/S -pes
| Autor: admin | 29. 11. 2017 | 0 přečtení | Vytisknout článek |
OKV MLADÁ BOLESLAV 7.10.2017 - VÝSLEDKY A FOTOGALERIE
| Autor: admin | 16. 10. 2017 | 0 přečtení | Vytisknout článek |
index | 1-20 | následující | Celkem 59 článků

© 2014 KCHK ČR Praha
Created by Bergmann design & DALAJ :: Tvorba webových stránek :: PhpRS