Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Ve spolku proběhlo v roce 2018 17 vrhů, z toho 4x VKČ, 2x STŘ. K P/S, 2x STŘ. K. Č, 5x KM. Č, 2x KM. MB, 2x KM P/S. Na chovu se podílelo 10 chovatelů 9 chovatelských stanic. Majitelé fen vše provádějí dle chovatelského řádu. Mimo jiné jsem provedl i několik kontrol mimo náš spolek na požádání chovatele a se souhlasem příslušného poradce chovu. Doporučuji chovatelům především vybrat k sobě zdravé a nepříbuzné jedince do chovného páru a pak koukat na jeho ohodnocení. Více využívat prověřenou krevní základnu. Vzhledem k tomu, že mám alarmující omezené informace, tak celkové hodnocení o stavu chovu bych ponechal ÚPCH KCHK ČR.

Co se týká výcviku, tak zde je enormní snaha vedle VKČ cvičit i střední knírače . U MK je našim zástupcem ING. ROZOVÁ s ch. s. Z ROZNETU. Podrobné výsledky najdete na našich stránkách spolku PRAHA. - oddíl výcvik.

Přeji Vám úspěšný chovatelský, výcvikový a výstavní rok 2019 - STRUSKA JAN OPCH Spolku PRAHA.

Ukaz("text"); ?>