Ukaz("titulek"); ?>

Autor: Ukaz("autor_jm"); ?> <Ukaz("autor_jen_mail"); ?>>, Téma: Ukaz("tema_jm"); ?>, Vydáno dne: Ukaz("datum"); ?>

Informace předsedy

1. Členské příspěvky na rok 2020

Členské příspěvky
Členské příspěvky je nutné uhradit nejpozději do 15.2.2019.
Výše příspěvků je stejná jako v roce 2018 :
nový člen - 700,- Kč
stávající člen - 650,- Kč
členové výboru - 325,- Kč
Příspěvek zasílejte na účet č.: 0244727329/0800

Do poznámky uvádějte své jméno.!!!!!!!!!!!!

Známky budou rozesílány na adresu,kterou jste uvedli v přihlášce, poštou po jejich obdržení od hlavního spolku.

2. V roce 2020 budeme pořádat 2 výstavy a 2 bonitace :
18.4.2020 Celostátní klubovou výstavu ( KLUBOVÝ VÍTĚZ)
Delegovaní rozhodčí : Sitkiewicz_Ewa_+ Tomasz , PL
18.4.2020 Bonitace malý knírač a střední knírač + velký knírač

24.10.2020 Oblastní klubová výstava ( ČKŠ)

Obě výstavy budou opět na výstavišti v Mladé Boleslavi. Na obě výstavy pořádané naší pobočkou bude možné hlásit elektronicky na DOG office.

3. Prosím, aby chovatelé při vystavování krycích listů a hlášení vrhů dodržovali chovatelský řád. Návod, jak postupovat, máte uveden na tomto webu v sekci chovatelství.

4. Vyzývám členy pobočky k doplňování jednotlivých záložek (chovné feny, chovní psi, inzerce….) našich www stránek. Doplnění průběžně zasílejte na mail: fortuna.moravia@gmail.com , informace z výcviku a akce na mail : ketrys@seznam.cz

5. Naše akce v roce 2019 sponzorovaly firmy Farmina a Mapes. V roce 2020 máme sponzoring přislíben rovněž od těchto firem. Pokud by některý z členů mohl zajistit jakýkoli ( i drobný) sponzoring na výstavu, prosím kontaktujte mne filipovaeva@seznam.cz, tel. 602 671 670)

6. Členská schůze pobočky KCHK Praha – město proběhne koncem září 2020. Termín a místo konání bude upřesněno v pozvánce na tuto akci a zveřejněno na http://kchkpraha.cz/

7. Informace týkající se hlavního spolku KCHK ( zápisy z jednání předsednictva, zápisy z konferencí, změny normativů…..) najdete na stránkách http://www.kchk.cz/

8. Děkuji všem členům výboru KCHK –pobočný spolek Praha město za práci pro pobočný spolek v roce 2019. Zejména pak Petře Vrchotové za administraci výstav a bonitací a za tvorbu a administraci www.stránek naší pobočky . Všem členům pobočky i jejích blízkým přeji v novém roce 2020, hodně zdraví, spokojenosti, výstavních, výcvikových i osobních úspěchů. Na další spolupráci s Vámi všemi se těší

PhDr. Eva Filipová
předseda pobočného spolku Praha - město

Ukaz("text"); ?>