Přihláška členství

word

Naši sponzoři
konané dne 4.12.2018 v Praze od 18:00 hodin


| Autor: admin | 16. 12. 2018 |
konané dne  16.4.2018  od  18:00 hod.

Program :
1. Vyhodnocení roku 2017
2. Plán pobočky na rok 2018
3 Výstavy pobočky a jejich zajištění
4. Provozní  informace
5. Ostatní

| Autor: admin | 20. 09. 2018 |
ze dne 11. 4. 2017 konané v restauraci Regina, Konojedská 158, Praha - Strašnice

Přítomni : dle prezenční listiny
| Autor: admin | 18. 04. 2017 |
Informace o účasti:
přítomno - 27 členů z celkové počtu 51 členů

Program:

1. schválení programu schůze
2. zpráva o činnosti pobočky v roce 2014 + změna názvu pobočky + sídla pobočky
3. zpráva o hospodaření za rok 2014
4. zprávu kontrolní komise k hospodaření spolku za rok 2014.
5. návrh rozpočtu na rok 2016
6. volba členů výboru + revizora + oblastního poradce chovu
7. návrh akcí pořádaných rok 2016
8. návrh výše členského příspěvku na rok 2016
9. informace o konferenci Klub chovatelů kníračů České republiky 1927
10. Informace o podání změn v normativech Klub chovatelů kníračů České republiky 1927, z.s.
11. Ostatní provozní informace


| Autor: admin | 19. 10. 2015 |

© 2014 KCHK ČR Praha
Created by Bergmann design & DALAJ :: Tvorba webových stránek :: PhpRS