Přihláška členství

word

Naši sponzoři
Zápis z mimořádné členské schůze
konané dne 4.12.2018 v Praze od 18:00 hodin

Přítomni : dle přiložené prezenční listiny

Mimořádná členská schůze byla usnášení schopná, počtem 20 členů.

Program :

1. Informace z mimořádné schůze rozšířeného předsednictva
2. Připomínky k novým stanovám KCHK
3. Volba delegátů na lednovou mimořádnou konferenci KCHK
4. Registrace pobočky Praha – město + zákon na ochranu osobnosti GDPR
5. Informace o chovu a výcviku
6. Akce pobočného spolku v roce 2019

Realizace programu :

ad1) Členové informováni o odvolání prezidenta klubu a důvodech jeho odvolání ( viz. zápis z Rozšířeného předsednictva KCHK ze dne 10.11.2018 zveřejněného na stránkách KCHK v sekci |Zápisy z předsednictva)

ad2) Členům předloženy nové stanovy klubu. Na návrh výboru pobočného spolku Praha město předložen návrh doplnění nových Stanov takto : v Článku 9.,bodě 1- doplnit V meziobdobí nejméně však 2x ročně musí být svoláno rozšířené zasedání předsednictva spolku a předsedů pobočných spolků. v Článku 9. bodě 7,přidat h) jednatel předsednictva spolku pravidelně informuje předsedy pobočných spolku o závazných normativech, nařízeních … ČKS, ČMKU a předsednictva KCHK s případným doporučením jejich aplikace do praxe pobočných spolků Hlasováno pro doplnění : 19 členů, zdrželo se: 0 členů , proti : 0 členů

ad3) Návrh delegátů na mimořádnou konferenci KCHK
- PhDr. Eva Filipová
- Bc. Jana Filipová
Hlasováno pro navržené delegáty : 19 členů, zdrželo se: 0 členů , proti : 0 členů
Delegáti mandát za pobočný spolek přijímají.

ad4) Registace pobočky Praha – město. Vydáno usnesení Rejstříkovým soudem v Plzni o přeregistraci na pobočný spolek : KCHK 1927 z.s. pobočný spolek Praha město. Členům byly zaslány na jaře 2018 souhlasy se zveřejněním jejich údajů na stránkách KCHK – Praha město a to na základě nařízení EU ze dne 27.4.2016. Návratnost souhlasů takřka nulová.

ad5) Ing. Rozová a p. Struska členy krátce informovali o výcviku a chovu v pobočce. Viz.informace na stránkách KCHK - Praha .

ad6) V roce 2019 bude pobočný spolek pořádat jednu výstavu v termínu 30.3.2019. Součástí bude i bonitace VK + SK + MK. Delegováni jsou rozhodčí : Helena Glänznerová, Zuzana Rozová. Propozice budou k dispozici začátkem ledna 2019.

Různé :

- je nutné jednatelce hlásit změnu adresy + telefonu
- členské příspěvky na rok 2019 je nutné uhradit do 31.1.2019
- v roce 2019 bude volební členská schůze – návrhy na členy výboru zasílejte jednatelce
- adresář členů výboru a kontakty na ně jsou na stránkách KCHK – Praha

Zapsala : PhDr. Eva Filipová
Ověřovatel zápisu : Ing. Arch. Martina Kaprálková
| Autor: admin | 16. 12. 2018 | 191 přečtení | Vytisknout článek |

© 2014 KCHK ČR Praha
Created by Bergmann design & DALAJ :: Tvorba webových stránek :: PhpRS