Přihláška členství

word

Naši sponzoři
Zápis z členské schůze a schůze výboru pobočného spolku Praha -město
konané dne  16.4.2018  od  18:00 hod.

Program :
1. Vyhodnocení roku 2017
2. Plán pobočky na rok 2018
3 Výstavy pobočky a jejich zajištění
4. Provozní  informace
5. Ostatní
Přítomni :Kaprálková M., Rozová Z., Krejčová R., Filipová E.,Filipová J.
Omluveni: Struska J., Vrchotová P.

Realizace programu :

ad1)
Předsedkyně pobočky přeložila doklady a účetnictví roku 2017. Informovala rovněž o podaném daňovém přiznání a provedené revizi účetnictví .

V průběhu roku 2017 pobočný spolek pořádal 2 akce - výstavy. Obě výstavy byly dobře sponzorsky zajištěny se slušnou účastí vystavovatelů.
Ostatní plánované akce ( odborná přednáška, pochod za kníračem) se neuskutečnily a to z důvodu nezájmu členů.

ad2)
Na rok 2018 pobočný spolek plánuje 2 výstavy .Výboru spolku dáno na zvážení konání podzimní výstavy.
Výbor doporučuje konání výstavy.

ad3)
Zajištění výstavy - organizace

Kruhy :
Plosová + Potůčková

Výstavní kancelář
Vrchotová + Rytíř + Krejčová

Testování srsti
Filipová J.

Organizační zajištění - ostatní
Filipová E.

ad4)
Informace k GDPR
Text pro souhlas s poskytnutím souhlasu se zveřejněním osobních údajů členů výboru i členů pobočky zajistí Filipová E. Členům rozešle Krejčová.
V propozicích na výstavy je nutné vždy uvádět souhlas s uveřejněním dleGDPR.
V katalogu výstavy již nebudou uvádění chovatelé, ale pouze vystavovatelé ,kteří přihláškou na výstavu dají souhlas se zvěřejněním svých údajů.

Upozorněno na snižující se počet členské základny. Nezájem členů o akce.

ad5)
Požadavky na prezidium KCHK
- zvýšení příspěvku na klubové výstavy se zadáváním CAC
-zvýšit úroveň výstav se zadáváním CAC ( místo konání ...)
- transparentní informování pobočných spolků

Zapsala :
Filipová E.

Kutná Hora 20.4.2018
| Autor: admin | 20. 09. 2018 | 58 přečtení | Vytisknout článek |

© 2014 KCHK ČR Praha
Created by Bergmann design & DALAJ :: Tvorba webových stránek :: PhpRS