Přihláška členství

word

Naši sponzoři
Zápis z výborové schůze KCHK pobočka Praha město ze dne 11. 4. 2017
Přítomni : Eva Filipová, Martina Kaprálková, Zuzana Rozová, Jana Filipová, Jan Struska.
Omluveni : Petra Vrchotová, Daniela Holečková, Romana Krejčová

Jednací bod č. 1)    Výstava dne 22.4.2017

- rozděleny úkoly jednotlivým členům výboru a upřesněn časový harmonogram
- členové zajišťující výstavu se sejdou na výstavišti v Mladé Boleslavi v 7:00 dne 22.4.2017
- zajištění vjezdu,ozvučení, stravování .... na výstavišti ( zajistí Filipová)
- report pro sponzory, fotografie po výstavě (zajistí Filipová)

Jednací bod č. 2)    Hospodaření pobočného spolku v roce 2016

- členové výboru seznámeni s hospodařením spolku v roce 2016
- předseda revizní komise sdělil, že hospodaření pobočky je bez závad
- FÚ předáno daňové přiznání spolku v řádném termínu
- v roce 2016 pořádal spolek 2 výstavy
- akce Vousatý orienťak se nekonal z důvodu nezájmu členů

Jednací bod č. 3)     Zadávání nových titulů na výstavách KCHK - Vítěz roku

- členové výboru konstatují, že je třeba upravit normativ KCHK ( Řád pro udělování titulů KCHK), tak aby byl v souladu s udělovaným nenárokovým titulem Vítěz roku)

Jednací bod č. 4)     Akce na rok 2018

- Pro příští rok byly členy výboru odsouhlaseny 2 výstavy a bonitace s místem konání na výstavišti v M. Boleslavi
- Odsouhlasen byl rovněž výběr rozhodčích na tyto akce
- Termín konání akcí pro rok 2018 ( 21.4.2018 ;6.10.2018)Termíny v Mladé Boleslavi zajistí ( Filipová)

Jednací bod č. 5)     Změna na pozici výstavní referent

- Byla vzata na vědomí informace Mgr. Holečkové o ukončení činnosti .Za její práci v pobočném spolku jí patří velké díky. Bude navrhnuto čestné členství.
- Podzimní výstavu bude připravovat ( Filipová J., Kaprálková, Vrchotová)
- Osvědčil se systém dog Oficce ( přihlašování psů na výstavy) a bude využíván i pro další spolkem pořádané výstavy.
- Výborem odsouhlasena rozhodčí na podzimní výstavu

Jednací bod č. 6)    Známky KCHK pro rok 2017 + členská základna

- Známky budou členům spolku distribuovány na členské schůzi , výstavě spolku dne 22.4.2017 a následně poštou
- členskou základnu jednatelka aktualizuje do 30.4.2017 a následně zašle k jejímu zveřejnění na stránky spolku ( zajistí Krejčová)


Zápis ze schůze zapsala : Filipová
| Autor: admin | 18. 04. 2017 | 514 přečtení | Vytisknout článek |

© 2014 KCHK ČR Praha
Created by Bergmann design & DALAJ :: Tvorba webových stránek :: PhpRS