Přihláška členství

word

Naši sponzoři
Zápis ze schůze výboru pobočného spolku Praha - město

konané dne  30.5. 2019  od  17: 00 hod.

Přítomni: Kaprálková M., Rozová Z., Krejčová R., Filipová E.,Filipová J., Struska J.
Omluveni: Vrchotová P.

Program:
1. Vyhodnocení roku 2018 a výstavy 2019
2. Plán výstav pobočky na rok 2020
3. Hospodaření pobočky
4. Návrhy na ocenění
5. Návrhy výboru pobočného spolku na změny v normativech KCHK, návrhy na kandidáty vedení pobočného spolku,návrhy na delegáty konference KCHK
6. Ostatní Realizace programu :

ad1)
Předsedkyně pobočky přeložila doklady a účetnictví roku 2018. Informovala rovněž o podaném daňovém přiznání a provedené revizi účetnictví .
V průběhu roku 2018 pobočný spolek pořádal 2 akce - výstavy. Obě výstavy byly dobře sponzorsky zajištěny s dobrou účastí vystavovatelů. Výstava se zadáváním CAC byla posouzena zahraničními rozhodčími.
V roce 2019 proběhla výstava v březnu , rovněž s dobrou účastí vystavovatelů.

ad2)
Na rok 2020 pobočný spolek plánuje 2 výstavy . Bylo požádáno o výstavu se zadáváním CAC a to v termínu 18.4.2020 a o výstavu se zadáváním ČKS v termínu 3.10.2020.

ad3)
Hospodaření pobočného spolku je přebytkové.

ad4)
Výbor pobočného spolku Praha – město navrhuje na ocenění spolku KCHK Ing. Zuzanu Rozovou.

ad5)
Výbor pobočného spolku projednal návrhy výboru na změny v normativech KCHK, návrhy na kandidáty vedení pobočného spolku, návrhy na delegáty konference KCHK, které následně předložil k projednání členské schůzi pobočného spolku

ad6)
Ostatní
Výbor pobočného spolku odsouhlasil zasílání známek KCHK na adresy členů, kteří uhradí v daném roce členské příspěvky.

Zapsala : Eva Filipová
Kutná Hora 3.6.2019
| Autor: admin | 12. 06. 2019 | 99 přečtení | Vytisknout článek |

© 2014 KCHK ČR Praha
Created by Bergmann design & DALAJ :: Tvorba webových stránek :: PhpRS