Knírač malý

Původ: Německo 
Datum publikace a platnosti: 6. dubna 2000 
Použití: společenský a doprovodný pes 
Klasifikace FCI: skupina 2, pinčové a knírači, molosi, švýcarský salašnický pes a jiná plemena 
sekce 1, pinčové a knírači bez zkoušek 

Historický přehled: Na přelomu století započal malý knírač svoji cestu z prostoru Frankfurtu nad Mohanem, tehdy ještě nazývaný “hrubosrstý malý pinč”. Nebylo lehkou úlohou vytvořit z různých forem, velikostí a typů a směsí tvrdých, měkkých a jemných struktur srstí, malého psa, který by plně odpovídal exteriéru a povahovým kvalitám jeho většího bratra, středního knírače.

Významné proporce: Kvadratická stavba těla, přičemž kohoutková výška odpovídá přibližně délce trupu. Délka hlavy (od špičky nosu po tylní kost) odpovídá polovině délky hřbetu (od kohoutku po nasazení ocasu).

Povaha: Jeho povahové vlastnosti odpovídají povaze středního knírače a jsou vyjádřeny temperamentem a chováním malého psa. Chytrost, nebojácnost, vytrvalost a ostražitost dělají z malého knírače příjemného společenského psa i hlídače a doprovodného psa, kterého lze chovat bez problémů i v malém bytě. 

HLAVA 
Lebeční část: Lebka je mohutná, protáhlá, bez silně vystupujícího týlního hrbolu. Hlava má odpovídat mohutnosti psa. Čelo je ploché, bez vrásek a probíhá paralelně se hřbetem nosu.

Stop či žlabinka je zvýrazněna obočím.

Obličejová část:

Nos: Čenich je dobře vyvinutý a trvale černý. 
Morda je zakončena tupým klínem. Nosní hřbet je rovný.
Pysky jsou černé, pevné a hladce přiléhající k čelistem, koutky uzavřené.
Čelisti/skus/zuby: Silná horní a dolní čelist. Nůžkový skus, dobře uzavřený, chrup úplný (42 zubů podle zubní formule), silný a čistě bílý. Žvýkací svaly jsou mohutně vyvinuté, přesto nesmí líce rušit hranatý tvar hlavy s bradou. 
Oči: Středně velké, oválné, dopředu směřující, tmavé, s živým výrazem; oční víčka dobře přiléhající.
Uši: Klopené uši ve tvaru V, vysoko nasazené a stejnoměrně nesené, vnitřní okraje boltců přiléhají k lícím, jsou dopředu ke spánkům otočené, při čemž horní linie sklopení nemá přesahovat horní linii lebky.

KRK 
Svalnatá šíje je ušlechtile klenutá. Krk přechází harmonicky v kohoutek. Mohutně nasazený, štíhlý, elegantně nesený, odpovídající mohutnosti psa. Kůže na hrdle těsně přiléhá a je bez záhybů.

TĚLO 
Horní linie: Od kohoutku dozadu lehce spadající.
Kohoutek: Tvoří nejvyšší bod horní linie.
Hřbet: Silný, krátký a pevný.
Bedra: Krátká, silná a hluboká. Vzdálenost mezi posledním žeberním obloukem a kyčlí je krátká, čímž pes působí kompaktně.
Záď je lehce zaoblená, nenápadně přecházející v nasazení ocasu. 
Hrudník je přiměřeně široký, na průřezu oválný, sahající až po loket. Předhrudí je tvořeno výrazným výběžkem hrudní kosti.
Spodní linie a břicho: Slabiny ne příliš vtažené, s dolní partií hrudníku tvoří pěkně klenutou linii. 
Ocas je přirozeně ponechaný.

KONČETINY 
Hrudní (přední): Přední končetiny jsou při pohledu zepředu silné, rovné a nikoliv úzce postavené. Při pohledu ze strany rovné.

Plece: Lopatka přiléhá těsně k hrudnímu koši, oboustranně dobře osvalená a nahoře přesahuje trny hrudních obratlů. Pokud možno šikmo a dobře dozadu položená, vykazuje úhel s rovnovážnou linií asi 50o.
Paže dobře přiléhá k trupu, je silná a mohutně osvalená, svírá úhel s lopatkou asi 95o až 105o.
Loket je dobře přiléhající, ani vbočený ani vybočený.
Předloktí: Při pohledu ze všech stran zcela rovné, silně vyvinuté a dobře osvalené.
Zápěstí: Mohutné, stabilní, jen nepatrně se odchylující od struktury předloktí.
Záprstí: Při pohledu zepředu svislé, ze strany lehce šikmé k podložce, silné a lehce pérující. 
Přední tlapky: Krátké a zaoblené, prsty navzájem pevně přiléhající a klenuté (kočičí tlapka), s krátkými, tmavými drápy a drsnými polštářky.

Pánevní (zadní): Při pohledu ze strany jsou šikmo postavené, při pohledu zezadu rovnoběžné, nikoliv úzce postavené.

Stehno je přiměřeně dlouhé, široké a mohutně osvalené.
Koleno ani vbočené ani vybočené.
Bérec: Dlouhý a silný, šlachovitý, přecházející v silný kloub hlezenní.
Hlezno je výrazně úhlené, mohutné, stabilní, ani vbočené ani vybočené.
Nárt je krátký a kolmo k podložce postavený.
Zadní tlapky: Prsty jsou krátké, klenuté a těsně přiléhající; drápy krátké a černé. 
Pohyb je pružný, elegantní, pružný, uvolněný a prostorný. Přední končetiny vykračují pokud možno daleko dopředu, zadní končetiny poskytují – daleko vykračující a pérující – požadovanou sílu pohybu psa. Přední končetina jedné strany se pohybuje dopředu současně se zadní končetinou strany druhé. Hřbet, vazy a klouby jsou pevné.

KŮŽE 
Srst: 
Jakost srsti: Srst má být hrubá, tvrdá a hustá. Skládá se z husté podsady a ne příliš krátkých, tvrdých a k tělu přiléhajících pesíků. Pesíky jsou hrubé, dostatečně dlouhé, aby bylo možné posoudit jejich strukturu, ani rozježené ani vlnité. Srst na končetinách má tendenci nebýt tak docela tvrdá. Na čele a uších je krátká. Jako typický znak tvoří na mordě nepříliš měkký vous a zježené obočí, které lehce stíní oči.

Barva:

a) čistě černá s černou podsadou,
b) pepř a sůl,
c) černostříbřitá a
d) čistě bílá s bílou podsadou. 

Pro pepř a sůl je chovatelským cílem střední odstín s pravidelným, dobře pigmentovaným pepřením a šedou podsadou. Přípustné jsou barevné odstíny od tmavé ocelové šedi po stříbrnou šeď. Všechny barevné odstíny musí vykazovat výraz podtrhující tmavou masku, která má odpovídat a ladit s daným barevným rázem. Zřetelně světlé znaky na hlavě, předhrudí a končetinách jsou nežádoucí. 

Pro černostříbřitý ráz jsou chovatelským cílem černé pesíky s černou podsadou; bílé znaky nad očima, na lících, na na vousech, na hrdle, na předhrudí dva oddělené trojúhelníky, na nadprstí předních končetin, na tlapkách, na vnitřních stranách zadních končetin a na řiti. Čelo, týl a vnější strana uší mají být černé jako pesíky na těle. 

VELIKOST A VÁHA

Kohoutková výška: U psů a fen mezi 30 a 35 cm.
Váha: U psů a fen asi 4,5 až 7 kg.

VADY 

Každá odchylka od shora uvedených bodů musí být považována za vadu, jejíž hodnocení by mělo přesně vyjadřovat velikost stupně odchylky.

Pozoruhodné vady 
*těžká nebo kulatá hlava,
*čelní vrásky,
*krátká, špičatá nebo úzká morda,
*klešťový skus, 
*silně vystupující líce nebo jařmové kosti,
*nízko nasazené nebo příliš dlouhé, rozdílně nesené uši, 
*světlé, příliš velké nebo kulaté oči, 
*volná kůže na hrdle,
*lalok, úzká šíje, 
*příliš dlouhý, klenutý nebo měkký hřbet, kapří hřbet, 
*spadající záď, 
*k hlavě vychýlené nasazení ocasu, 
*dlouhé tlapy, mimochod, 
*příliš krátká, dlouhá, měkká, vlnitá, zplstnatělá nebo hedvábná srst, hnědá podsada, 
*u barvy pepř a sůl úhoří hřbet nebo černé sedlo, 
neostře od sebe ohraničené prsní trojúhelníky u černostříbřitého rázu 
*nedostatečná nebo nadměrná výška až o 1 cm. 
Těžké vady 
*těžká nebo lehká stavba těla na nízké nebo vysoké noze, 
*vybočené lokty
*obrácený pohlavní výraz (např. fena s výrazem psa),
*vybočené lokty,
*vbočená hlezna,
*strmý nebo sudovitý postoj zadních končetin, 
*příliš dlouhý bérec, příliš krátký nárt, 
*bílá nebo skvrnitá srst u barevných rázů černý nebo pepř a sůl, 
*skvrnitá srst u barevných rázů černostříbřitý a bílý, 
*nedorostlý nebo přerostlý o více než 1 cm a méně než 2 cm, 
Vyřazující vady 
*vývojová odchylka každého druhu, 
*vadný typ, 
*vady skusu jako předkus, podkus, nepravidelný skus, 
*hrubé vady v jednotlivých tělesných partiích, jako např. ve stavbě těla, srsti a její barvě, 
*bázlivé, agresivní, zlostné, nadměrně nedůvěřivé, nervózní chování, 
*nedostatečná nebo nadměrná výška o více než 2 cm. 

Varlata: Psi musí zřetelně vykazovat normálně vyvinutá varlata, která se zcela nalézají v šourku.

PV