Osobní údaje

Zásady ochrany osobních údajů

Pobočný spolek KCHK Praha – město

IČO: 45250014
Sídlo spolku: Kutná Hora , Šultysova 169
e-mail: filipovaeva@seznam.cz
tel.: 602671670
dále jen „Správce“

Vážení členové pobočného spolku ,
abychom mohli plnit závazky ke spolku KCHK , ČMKÚ a ČKS a dalším institucím a zákonným požadavkům podle legislativy, musíme zpracovávat některé vaše osobní údaje.
K tomu sdělujeme:
• Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) je Správce.
• Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu chovatelských ,výcvikových , výstavních
• Zpracováváme vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, e-mail, telefonní číslo, velikostní a barevný ráz vašeho psa
• Právním důvodem tohoto zpracování je povinnost vést členskou základnu. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracovávám po dobu trvání vašeho členství v našem pobočném spolku Praha – město
• Ochrana vašich osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)
• Vaše osobní údaje poskytujeme jen institucím k tomu zmocněným zákonem, nikomu jinému. Vaše osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.
• Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
• Nejmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřili jsme zpracováním Vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčili zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.
• Nemáme v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, osobám.
• Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů

V Kutné Hoře dne 18.5.2018