Přihláška členství

word

Naši sponzoři
Výstavykonané v areálu výstaviště Mladá Boleslav

Přítomni :

Eva Filipová, Martina Kaprálková, Zuzana Rozová, Jana Filipová, Jan Struska,Romana Krejčová

Omluveni :

Petra Vrchotová, Pavel Rytíř, Miroslav Opatrný

Program :

V úvodu programu byla zhodnocena bonitace VK,SK + MK. Bonitace byla hodnocena pozitivně s dobrou účastí. Jako velmi dobře připravenou ji hodnotila i hlavní výcvikářka KCHK V. Staniová a rozhodčí Ing. Rozová.
Zpracování výsledků bonitace zajistí Filipová J.


| Autor: admin | 02. 07. 2020 |
Možnost tréninku na bonitaci 27.6.2020
Dne 27.6.2020 od 9,00 proběhne v Mladé Boleslavi bonitace VK
Příprava na bonitaci 5.6. a 12.6. od 9,00 do 12,00 v ZKO Milovice ( účast poradce chovu a figurant)
Možnost přípravy všech velikostních rázů
více na tel. 723 256 828
| Autor: admin | 21. 05. 2020 | 0 přečtení | Vytisknout článek |

CKV byla i v dalším termínu, a to 27.6.2020 zrušena a její termín je posunut na podzimní termín 24.10.2020 Veškeré dosavadní platby budou přihlášeným vystavovatelům vráceny v plné výši.

Bonitace, pokud bude naplněn počet psů, se konat bude v tomto náhradním termínu 27.6.2020 Přihlášky přijímáme e-mailem na adresu uvedenou v propozicích.

Pro kontrolu dosud přihlášených na bonitaci prosím všechny, aby mi napsali nebo zavolali a potvrdili svoji účast v tomto náhradním termínu. Děkuji.

PROPOZICE A PŘIHLÁŠKY NA BONITACI NAJDETE ZDE


| Autor: admin | 12. 05. 2020 |
Dočasné úpravy ohledně fungování KCHK
Dočasné úpravy ohledně fungování KCHK:

OPCH budou přihlášky k vrhu a jejich přílohy posílat rovnou na PK ČKS U Pergamenky 3, Praha 7, PSC 170 00.

Kontroly vrhu můžou provádět veterinární lékaři při čipování:

Přihlášku k zápisu vrhu (originál a kopii) včetně dalších dokladů, zašle chovatel po kontrole štěňat veterinárním lékařem ( veterinární lékař potvrdí zadní str. přihlášky k vrhu ) příslušnému poradci chovu. Ten doklady zkontroluje, potvrdí členství chovatele v KCHK ČR 1927 (na základě členského průkazu a dokladu o zaplacení členského příspěvku na příslušný kalendářní rok) a odešle plemenné knize, vystavující průkazy původu. Veškeré doklady, nutné k vystavení průkazu původu štěňatům, musí být odeslány příslušnému poradci chovu doporučeně nejpozději do 60 dnů od narození štěňat.

Korespondence mezi P KCHK a pobočkami KCHK a chovateli typu kopie krycího listu pro UPCH, zápisy, apod. je pokud možno omezena na korespondenci e-mailovou, popřípadě obyčejnou poštou.

Další požadavky stanovené našimi předpisy musí být dodrženy.

INFO z ČMKU:

Nemožnost vycestovat z České republiky se dotkne těch, kteří mají domluvené zahraniční krytí. Přirozené krytí může nahradit inseminace. U fen, které se ještě přirozeně neprokázaly v reprodukci, k ní musí dát souhlas P ČMKU. Případné žádosti se budou vyřizovat obratem, aniž by se čekalo na zasedání P ČMKU(zodpovídá předseda ČMKU). Další požadavky stanovené našimi předpisy musí být dodrženy.

za P KCHK Mirka Suchá
| Autor: admin | 25. 03. 2020 | 0 přečtení | Vytisknout článek |
VÝSTAVA A BONITACE ZRUŠENA ! - PŘESUN TERMÍNU NA 27.6.2020

Vážení vystavovatelé,
vzhledem k nařízení vlády ze dne 10.3.2020 o zákazu pořádání veškerých kulturních, sportovních, spolkových,uměleckých a náboženských akcích s účastí nad 100 osob, RUŠÍME konání Celostátní klubové výstavy kníračů a bonitace v sobotu 18.4.2020 v Mladé Boleslavi.

Výstava a bonitace je přesunuta na 27.6.2020
Přihlášky na výstavu i bonitaci se zaslanými poplatky jsou platná pro náhradní termín výstavy.

Velmi nás celá situace mrzí, ale věříme, že naše rozhodnutí pochopíte.

Pořadatelé výstavy


| Autor: admin | 13. 02. 2020 | 0 přečtení | Vytisknout článek |
Informace o chovu kníračů všech velikostních a barevných rázů v spolku Praha.
Oblastní poradce chovu Struska Jan.
| Autor: admin | 06. 01. 2020 |
INFORMACE PŘEDSEDY

Informace předsedy

1. Členské příspěvky na rok 2020

Členské příspěvky
Členské příspěvky je nutné uhradit nejpozději do 15.2.2019.
Výše příspěvků je stejná jako v roce 2018 :
nový člen - 700,- Kč
stávající člen - 650,- Kč
členové výboru - 325,- Kč
Příspěvek zasílejte na účet č.: 0244727329/0800

Do poznámky uvádějte své jméno.!!!!!!!!!!!!

Známky budou rozesílány na adresu,kterou jste uvedli v přihlášce, poštou po jejich obdržení od hlavního spolku.

2. V roce 2020 budeme pořádat 2 výstavy a 2 bonitace :
18.4.2020 Celostátní klubovou výstavu ( KLUBOVÝ VÍTĚZ)
Delegovaní rozhodčí : Sitkiewicz_Ewa_+ Tomasz , PL
18.4.2020 Bonitace malý knírač a střední knírač + velký knírač

24.10.2020 Oblastní klubová výstava ( ČKŠ)

Obě výstavy budou opět na výstavišti v Mladé Boleslavi. Na obě výstavy pořádané naší pobočkou bude možné hlásit elektronicky na DOG office.

3. Prosím, aby chovatelé při vystavování krycích listů a hlášení vrhů dodržovali chovatelský řád. Návod, jak postupovat, máte uveden na tomto webu v sekci chovatelství.

4. Vyzývám členy pobočky k doplňování jednotlivých záložek (chovné feny, chovní psi, inzerce….) našich www stránek. Doplnění průběžně zasílejte na mail: fortuna.moravia@gmail.com , informace z výcviku a akce na mail : ketrys@seznam.cz

5. Naše akce v roce 2019 sponzorovaly firmy Farmina a Mapes. V roce 2020 máme sponzoring přislíben rovněž od těchto firem. Pokud by některý z členů mohl zajistit jakýkoli ( i drobný) sponzoring na výstavu, prosím kontaktujte mne filipovaeva@seznam.cz, tel. 602 671 670)

6. Členská schůze pobočky KCHK Praha – město proběhne koncem září 2020. Termín a místo konání bude upřesněno v pozvánce na tuto akci a zveřejněno na http://kchkpraha.cz/

7. Informace týkající se hlavního spolku KCHK ( zápisy z jednání předsednictva, zápisy z konferencí, změny normativů…..) najdete na stránkách http://www.kchk.cz/

8. Děkuji všem členům výboru KCHK –pobočný spolek Praha město za práci pro pobočný spolek v roce 2019. Zejména pak Petře Vrchotové za administraci výstav a bonitací a za tvorbu a administraci www.stránek naší pobočky . Všem členům pobočky i jejích blízkým přeji v novém roce 2020, hodně zdraví, spokojenosti, výstavních, výcvikových i osobních úspěchů. Na další spolupráci s Vámi všemi se těší

PhDr. Eva Filipová
předseda pobočného spolku Praha - město
| Autor: admin | 21. 12. 2019 | 0 přečtení | Vytisknout článek |

konané dne 30.5.2019 v Praze konferenčním salonku restaurace Na Květnici, Praha 4 Pankrác

Informace o účasti:

viz. prezenční listina

Program:

1. schválení programu schůze
2. zpráva o činnosti pobočného spolku v roce 2019
3. zpráva o hospodaření za rok 2018
4. návrh akcí pořádaných rok 2020
5. volba výboru pobočného spolku Praha město na další období
6..informace o konferenci Klub chovatelů kníračů České republiky 1927, volba delegátů a návrhy na členy KCHK
7. informace o podání změn v normativech Klub chovatelů kníračů České republiky 1927, z.s.
8. ostatní provozní informace
9. navržené změny v legislativě

| Autor: admin | 12. 06. 2019 |

konané dne  30.5. 2019  od  17: 00 hod.

Přítomni: Kaprálková M., Rozová Z., Krejčová R., Filipová E.,Filipová J., Struska J.
Omluveni: Vrchotová P.

Program:
1. Vyhodnocení roku 2018 a výstavy 2019
2. Plán výstav pobočky na rok 2020
3. Hospodaření pobočky
4. Návrhy na ocenění
5. Návrhy výboru pobočného spolku na změny v normativech KCHK, návrhy na kandidáty vedení pobočného spolku,návrhy na delegáty konference KCHK
6. Ostatní
| Autor: admin | 12. 06. 2019 |
Povýstavní katalog z OKV Mladá Boleslav 30.3.2019
| Autor: admin | 03. 04. 2019 | 0 přečtení | Vytisknout článek |
posuzovatelé - ING. ROZOVÁ, H.Glänznerová, V. Staniová, figurant: J. Labuta

VKČ A P/S - 11 kníračů černých - 1x P/S

AIRA Rytíř ze Semic - 00/4A/6 - fena
BABY Rytíř ze Semic - 00/5ATy/7 - fena
BOLT Rytíř ze Semic - 00/5AV/5 - Pes
NATHALY Sluneční Paprsek -00/4Ar/6 - fena
NEVILLE Sluneční Paprsek - 00/5Ary/6-Pes
GARRON Black Dvomaro - 01/7AY/543 - Pes - výk. bon.
HATTRICK od Devíti Vrb - 10/5AXy/6 - Pes
NATASHA NATTY Goldest Danubius - 01/4AVby/7 - fena
KARMA Hanno Veto - 00/5A/5 - fena
ALBAYZIN PS - 00/5A/6 - Pes p/s
BONNY BLOOM Black Androis - nenastoupila

KNÍRAČ STŘEDNÍ P/S

KARKULKA Alarm Beskyd - 00/5A/5 - fena
AMISA Koberno Czech - 01/4Ary/6 - fena

KNÍRAČ MALÝ P/S

XXX AGENT z Roznetu - 00/5A/5 - Pes
X TRA LADY z Roznetu - 00/5A/5 - fena

KNÍRAČ MALÝ ČERNÝ

LEONELA Rezlark - 0a0/5A/5 - fena
| Autor: admin | 02. 04. 2019 |
POZVÁNKA NA OBLASTNÍ KLUBOVOU VÝSTAVU A BONITACI KNÍRAČŮ...

Klub chovatelů kníračů České republiky 1927, z.s. pobočka Praha město p.s.
a sponzoři Farmina & Mapes

POŘÁDÁ V SOBOTU 30.3.2019

OBLASTNÍ KLUBOVOU VÝSTAVU KNÍRAČŮ
A BONITACI KM & KS & KV

se zadáváním titulů ČKŠ, ČKŠ-J, ČKŠ-V, Oblastní klubový vítěz, Vítěz třídy mladých, Vítěz třídy veteránů.

Výstava se koná v kryté hale areálu výstaviště Krásná louka v Mladé Boleslavi

Uzávěrka přihlášek: 13.3.2019

Přihlášení on-line na adrese: http://www.dogoffice.cz/

PROPOZICE A PŘIHLÁŠKY NAJDETE ZDE


| Autor: admin | 25. 01. 2019 | 0 přečtení | Vytisknout článek |
Členské příspěvky
Členské příspěvky je nutné uhradit nejpozději do 15.2.2019.
Výše příspěvků je stejná jako v roce 2018 :
nový člen - 700,- Kč
stávající člen - 650,- Kč
členové výboru - 325,- Kč
Příspěvek zasílejte na účet č.: 0244727329/0800
| Autor: admin | 23. 01. 2019 | 1 přečtení | Vytisknout článek |
Informace o chovu a výcviku kníračů v r. 2018 v naší pobočce
Ve spolku proběhlo v roce 2018 17 vrhů, z toho 4x VKČ, 2x STŘ. K P/S, 2x STŘ. K. Č, 5x KM. Č, 2x KM. MB, 2x KM P/S. Na chovu se podílelo 10 chovatelů 9 chovatelských stanic. Majitelé fen vše provádějí dle chovatelského řádu. Mimo jiné jsem provedl i několik kontrol mimo náš spolek na požádání chovatele a se souhlasem příslušného poradce chovu. Doporučuji chovatelům především vybrat k sobě zdravé a nepříbuzné jedince do chovného páru a pak koukat na jeho ohodnocení. Více využívat prověřenou krevní základnu. Vzhledem k tomu, že mám alarmující omezené informace, tak celkové hodnocení o stavu chovu bych ponechal ÚPCH KCHK ČR.

Co se týká výcviku, tak zde je enormní snaha vedle VKČ cvičit i střední knírače . U MK je našim zástupcem ING. ROZOVÁ s ch. s. Z ROZNETU. Podrobné výsledky najdete na našich stránkách spolku PRAHA. - oddíl výcvik.

Přeji Vám úspěšný chovatelský, výcvikový a výstavní rok 2019 - STRUSKA JAN OPCH Spolku PRAHA.
| Autor: admin | 17. 01. 2019 | 0 přečtení | Vytisknout článek |
INFORMACE PRO ČLENY POBOČKY
Vzhledem k aktualizaci členské základny, zejména pak kontaktů na jednotlivé členy vám budou jednatelkou našeho pobočného spolku zaslány nové evidenční listy. Prosíme o jejich vyplnění a zaslání zpět. Případně si evidenční list můžete stáhnout ZDE
| Autor: admin | 08. 01. 2019 | 0 přečtení | Vytisknout článek |
konané dne 4.12.2018 v Praze od 17:00 hodin


| Autor: admin | 16. 12. 2018 |
konané dne 4.12.2018 v Praze od 18:00 hodin


| Autor: admin | 16. 12. 2018 |
TERMÍNY CAC KNÍRAČÍCH VÝSTAV A DALŠÍ ZAJÍMAVÉ INFORMACE
- Klubová výstava (titul Klubový vítěz) - 13.4.2019 Netolice

- Klubová výstava (bez titulu Klubový vítěz) - 6.4.2019 Ostrava

- Speciální výstava - 29.9.2019 - Uhříněves

Od 1.1.2019 se ruší 3. kopie posudků, výstavní karty čekatelství a titulů.
P ČMKU též schválilo doporučení VK ze dne 06.09.2018 týkající se povinných údajů na posudkových listech. Posudkový list musí obsahovat následující údaje: název a typ výstavy, datum, katalogové číslo psa, plem jméno psa, číslo zápisu, pohlaví, třídu, datum narození, jméno majitele, výstavní posudek/popis, ocenění (známky, tituly a čekatelství), jméno a podpis rozhodčího.
Od 01.01.2019 též platí, že hospitanti se mohou školit pouze u rozhodčích, kteří na výstavě posuzují méně než 90 jedinců.
| Autor: admin | 24. 11. 2018 | 0 přečtení | Vytisknout článek |
POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI
Vážení členové pobočného spolku Praha - město,
zveme Vás na mimořádnou členskou schůzi našeho pobočného spolku . Schůze se bude konat

dne 4.12.2018 v 18:00 hodin v restauraci Hotelu Regina, Konojedská 38, Praha Strašnice.( boční vchod).


Program :

1) Informace z mimořádné schůze předsednictva - aktuální informace o stavu KCHK ( registrace klubu,změny ve vedení, další záměry .....)

2) Návrh delegátů na konferenci KCHK

3) Informace o chovu a výcviku v pobočném spolku

4) Aktuální informace z pobočného spolku a záměr na rok 2019

5) Různé + diskuze

6) Občerstvení - společné posezení členů

Vzhledem k aktuálním potřebám klubu a také našeho pobočného spolku Praha - město Vás žádáme o co největší účast. V případě,že se nesejde dostatečný počet členů a mimořádná schůze nebude usnášení schopná, může dojít k zániku našeho pobočného spolku ( pobočky ) a rovněž nemožnosti účastnit se klubové konference,což následně ohrozí i hlasování na konferenci.

Věříme, že celou situaci pochopíte a mimořádné schůze se zúčastníte. Za Vaši účast předem děkujeme.

Za výbor pobočného spolku Praha město

PhDr.Eva Filipová
předseda pobočného spolku
| Autor: admin | 12. 11. 2018 | 0 přečtení | Vytisknout článek |
POVÝSTAVNÍ KATALOG Z OKV MLADÁ BOLESLAV 6.10.2018
| Autor: admin | 19. 10. 2018 | 0 přečtení | Vytisknout článek |
index | 1-20 | následující | Celkem 66 článků

© 2014 KCHK ČR Praha
Created by Bergmann design & DALAJ :: Tvorba webových stránek :: PhpRS