Přihláška členství

word

Naši sponzoři
VýstavyDočasné úpravy ohledně fungování KCHK
Dočasné úpravy ohledně fungování KCHK:

OPCH budou přihlášky k vrhu a jejich přílohy posílat rovnou na PK ČKS U Pergamenky 3, Praha 7, PSC 170 00.

Kontroly vrhu můžou provádět veterinární lékaři při čipování:

Přihlášku k zápisu vrhu (originál a kopii) včetně dalších dokladů, zašle chovatel po kontrole štěňat veterinárním lékařem ( veterinární lékař potvrdí zadní str. přihlášky k vrhu ) příslušnému poradci chovu. Ten doklady zkontroluje, potvrdí členství chovatele v KCHK ČR 1927 (na základě členského průkazu a dokladu o zaplacení členského příspěvku na příslušný kalendářní rok) a odešle plemenné knize, vystavující průkazy původu. Veškeré doklady, nutné k vystavení průkazu původu štěňatům, musí být odeslány příslušnému poradci chovu doporučeně nejpozději do 60 dnů od narození štěňat.

Korespondence mezi P KCHK a pobočkami KCHK a chovateli typu kopie krycího listu pro UPCH, zápisy, apod. je pokud možno omezena na korespondenci e-mailovou, popřípadě obyčejnou poštou.

Další požadavky stanovené našimi předpisy musí být dodrženy.

INFO z ČMKU:

Nemožnost vycestovat z České republiky se dotkne těch, kteří mají domluvené zahraniční krytí. Přirozené krytí může nahradit inseminace. U fen, které se ještě přirozeně neprokázaly v reprodukci, k ní musí dát souhlas P ČMKU. Případné žádosti se budou vyřizovat obratem, aniž by se čekalo na zasedání P ČMKU(zodpovídá předseda ČMKU). Další požadavky stanovené našimi předpisy musí být dodrženy.

za P KCHK Mirka Suchá
| Autor: admin | 25. 03. 2020 | 0 přečtení | Vytisknout článek |
VÝSTAVA A BONITACE ZRUŠENA ! - PŘESUN TERMÍNU NA 27.6.2020

Vážení vystavovatelé,
vzhledem k nařízení vlády ze dne 10.3.2020 o zákazu pořádání veškerých kulturních, sportovních, spolkových,uměleckých a náboženských akcích s účastí nad 100 osob, RUŠÍME konání Celostátní klubové výstavy kníračů a bonitace v sobotu 18.4.2020 v Mladé Boleslavi.

Výstava a bonitace je přesunuta na 27.6.2020
Přihlášky na výstavu i bonitaci se zaslanými poplatky jsou platná pro náhradní termín výstavy.

Velmi nás celá situace mrzí, ale věříme, že naše rozhodnutí pochopíte.

Pořadatelé výstavy


| Autor: admin | 13. 02. 2020 | 0 přečtení | Vytisknout článek |
Informace o chovu kníračů všech velikostních a barevných rázů v spolku Praha.
Oblastní poradce chovu Struska Jan.
| Autor: admin | 06. 01. 2020 |
INFORMACE PŘEDSEDY

Informace předsedy

1. Členské příspěvky na rok 2020

Členské příspěvky
Členské příspěvky je nutné uhradit nejpozději do 15.2.2019.
Výše příspěvků je stejná jako v roce 2018 :
nový člen - 700,- Kč
stávající člen - 650,- Kč
členové výboru - 325,- Kč
Příspěvek zasílejte na účet č.: 0244727329/0800

Do poznámky uvádějte své jméno.!!!!!!!!!!!!

Známky budou rozesílány na adresu,kterou jste uvedli v přihlášce, poštou po jejich obdržení od hlavního spolku.

2. V roce 2020 budeme pořádat 2 výstavy a 2 bonitace :
18.4.2020 Celostátní klubovou výstavu ( KLUBOVÝ VÍTĚZ)
Delegovaní rozhodčí : Sitkiewicz_Ewa_+ Tomasz , PL
18.4.2020 Bonitace malý knírač a střední knírač + velký knírač

24.10.2020 Oblastní klubová výstava ( ČKŠ)

Obě výstavy budou opět na výstavišti v Mladé Boleslavi. Na obě výstavy pořádané naší pobočkou bude možné hlásit elektronicky na DOG office.

3. Prosím, aby chovatelé při vystavování krycích listů a hlášení vrhů dodržovali chovatelský řád. Návod, jak postupovat, máte uveden na tomto webu v sekci chovatelství.

4. Vyzývám členy pobočky k doplňování jednotlivých záložek (chovné feny, chovní psi, inzerce….) našich www stránek. Doplnění průběžně zasílejte na mail: fortuna.moravia@gmail.com , informace z výcviku a akce na mail : ketrys@seznam.cz

5. Naše akce v roce 2019 sponzorovaly firmy Farmina a Mapes. V roce 2020 máme sponzoring přislíben rovněž od těchto firem. Pokud by některý z členů mohl zajistit jakýkoli ( i drobný) sponzoring na výstavu, prosím kontaktujte mne filipovaeva@seznam.cz, tel. 602 671 670)

6. Členská schůze pobočky KCHK Praha – město proběhne koncem září 2020. Termín a místo konání bude upřesněno v pozvánce na tuto akci a zveřejněno na http://kchkpraha.cz/

7. Informace týkající se hlavního spolku KCHK ( zápisy z jednání předsednictva, zápisy z konferencí, změny normativů…..) najdete na stránkách http://www.kchk.cz/

8. Děkuji všem členům výboru KCHK –pobočný spolek Praha město za práci pro pobočný spolek v roce 2019. Zejména pak Petře Vrchotové za administraci výstav a bonitací a za tvorbu a administraci www.stránek naší pobočky . Všem členům pobočky i jejích blízkým přeji v novém roce 2020, hodně zdraví, spokojenosti, výstavních, výcvikových i osobních úspěchů. Na další spolupráci s Vámi všemi se těší

PhDr. Eva Filipová
předseda pobočného spolku Praha - město
| Autor: admin | 21. 12. 2019 | 0 přečtení | Vytisknout článek |

konané dne 30.5.2019 v Praze konferenčním salonku restaurace Na Květnici, Praha 4 Pankrác

Informace o účasti:

viz. prezenční listina

Program:

1. schválení programu schůze
2. zpráva o činnosti pobočného spolku v roce 2019
3. zpráva o hospodaření za rok 2018
4. návrh akcí pořádaných rok 2020
5. volba výboru pobočného spolku Praha město na další období
6..informace o konferenci Klub chovatelů kníračů České republiky 1927, volba delegátů a návrhy na členy KCHK
7. informace o podání změn v normativech Klub chovatelů kníračů České republiky 1927, z.s.
8. ostatní provozní informace
9. navržené změny v legislativě

| Autor: admin | 12. 06. 2019 |

konané dne  30.5. 2019  od  17: 00 hod.

Přítomni: Kaprálková M., Rozová Z., Krejčová R., Filipová E.,Filipová J., Struska J.
Omluveni: Vrchotová P.

Program:
1. Vyhodnocení roku 2018 a výstavy 2019
2. Plán výstav pobočky na rok 2020
3. Hospodaření pobočky
4. Návrhy na ocenění
5. Návrhy výboru pobočného spolku na změny v normativech KCHK, návrhy na kandidáty vedení pobočného spolku,návrhy na delegáty konference KCHK
6. Ostatní
| Autor: admin | 12. 06. 2019 |
Povýstavní katalog z OKV Mladá Boleslav 30.3.2019
| Autor: admin | 03. 04. 2019 | 0 přečtení | Vytisknout článek |
posuzovatelé - ING. ROZOVÁ, H.Glänznerová, V. Staniová, figurant: J. Labuta

VKČ A P/S - 11 kníračů černých - 1x P/S

AIRA Rytíř ze Semic - 00/4A/6 - fena
BABY Rytíř ze Semic - 00/5ATy/7 - fena
BOLT Rytíř ze Semic - 00/5AV/5 - Pes
NATHALY Sluneční Paprsek -00/4Ar/6 - fena
NEVILLE Sluneční Paprsek - 00/5Ary/6-Pes
GARRON Black Dvomaro - 01/7AY/543 - Pes - výk. bon.
HATTRICK od Devíti Vrb - 10/5AXy/6 - Pes
NATASHA NATTY Goldest Danubius - 01/4AVby/7 - fena
KARMA Hanno Veto - 00/5A/5 - fena
ALBAYZIN PS - 00/5A/6 - Pes p/s
BONNY BLOOM Black Androis - nenastoupila

KNÍRAČ STŘEDNÍ P/S

KARKULKA Alarm Beskyd - 00/5A/5 - fena
AMISA Koberno Czech - 01/4Ary/6 - fena

KNÍRAČ MALÝ P/S

XXX AGENT z Roznetu - 00/5A/5 - Pes
X TRA LADY z Roznetu - 00/5A/5 - fena

KNÍRAČ MALÝ ČERNÝ

LEONELA Rezlark - 0a0/5A/5 - fena
| Autor: admin | 02. 04. 2019 |
POZVÁNKA NA OBLASTNÍ KLUBOVOU VÝSTAVU A BONITACI KNÍRAČŮ...

Klub chovatelů kníračů České republiky 1927, z.s. pobočka Praha město p.s.
a sponzoři Farmina & Mapes

POŘÁDÁ V SOBOTU 30.3.2019

OBLASTNÍ KLUBOVOU VÝSTAVU KNÍRAČŮ
A BONITACI KM & KS & KV

se zadáváním titulů ČKŠ, ČKŠ-J, ČKŠ-V, Oblastní klubový vítěz, Vítěz třídy mladých, Vítěz třídy veteránů.

Výstava se koná v kryté hale areálu výstaviště Krásná louka v Mladé Boleslavi

Uzávěrka přihlášek: 13.3.2019

Přihlášení on-line na adrese: http://www.dogoffice.cz/

PROPOZICE A PŘIHLÁŠKY NAJDETE ZDE


| Autor: admin | 25. 01. 2019 | 0 přečtení | Vytisknout článek |
Členské příspěvky
Členské příspěvky je nutné uhradit nejpozději do 15.2.2019.
Výše příspěvků je stejná jako v roce 2018 :
nový člen - 700,- Kč
stávající člen - 650,- Kč
členové výboru - 325,- Kč
Příspěvek zasílejte na účet č.: 0244727329/0800
| Autor: admin | 23. 01. 2019 | 1 přečtení | Vytisknout článek |
Informace o chovu a výcviku kníračů v r. 2018 v naší pobočce
Ve spolku proběhlo v roce 2018 17 vrhů, z toho 4x VKČ, 2x STŘ. K P/S, 2x STŘ. K. Č, 5x KM. Č, 2x KM. MB, 2x KM P/S. Na chovu se podílelo 10 chovatelů 9 chovatelských stanic. Majitelé fen vše provádějí dle chovatelského řádu. Mimo jiné jsem provedl i několik kontrol mimo náš spolek na požádání chovatele a se souhlasem příslušného poradce chovu. Doporučuji chovatelům především vybrat k sobě zdravé a nepříbuzné jedince do chovného páru a pak koukat na jeho ohodnocení. Více využívat prověřenou krevní základnu. Vzhledem k tomu, že mám alarmující omezené informace, tak celkové hodnocení o stavu chovu bych ponechal ÚPCH KCHK ČR.

Co se týká výcviku, tak zde je enormní snaha vedle VKČ cvičit i střední knírače . U MK je našim zástupcem ING. ROZOVÁ s ch. s. Z ROZNETU. Podrobné výsledky najdete na našich stránkách spolku PRAHA. - oddíl výcvik.

Přeji Vám úspěšný chovatelský, výcvikový a výstavní rok 2019 - STRUSKA JAN OPCH Spolku PRAHA.
| Autor: admin | 17. 01. 2019 | 0 přečtení | Vytisknout článek |
INFORMACE PRO ČLENY POBOČKY
Vzhledem k aktualizaci členské základny, zejména pak kontaktů na jednotlivé členy vám budou jednatelkou našeho pobočného spolku zaslány nové evidenční listy. Prosíme o jejich vyplnění a zaslání zpět. Případně si evidenční list můžete stáhnout ZDE
| Autor: admin | 08. 01. 2019 | 0 přečtení | Vytisknout článek |
konané dne 4.12.2018 v Praze od 17:00 hodin


| Autor: admin | 16. 12. 2018 |
konané dne 4.12.2018 v Praze od 18:00 hodin


| Autor: admin | 16. 12. 2018 |
TERMÍNY CAC KNÍRAČÍCH VÝSTAV A DALŠÍ ZAJÍMAVÉ INFORMACE
- Klubová výstava (titul Klubový vítěz) - 13.4.2019 Netolice

- Klubová výstava (bez titulu Klubový vítěz) - 6.4.2019 Ostrava

- Speciální výstava - 29.9.2019 - Uhříněves

Od 1.1.2019 se ruší 3. kopie posudků, výstavní karty čekatelství a titulů.
P ČMKU též schválilo doporučení VK ze dne 06.09.2018 týkající se povinných údajů na posudkových listech. Posudkový list musí obsahovat následující údaje: název a typ výstavy, datum, katalogové číslo psa, plem jméno psa, číslo zápisu, pohlaví, třídu, datum narození, jméno majitele, výstavní posudek/popis, ocenění (známky, tituly a čekatelství), jméno a podpis rozhodčího.
Od 01.01.2019 též platí, že hospitanti se mohou školit pouze u rozhodčích, kteří na výstavě posuzují méně než 90 jedinců.
| Autor: admin | 24. 11. 2018 | 0 přečtení | Vytisknout článek |
POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI
Vážení členové pobočného spolku Praha - město,
zveme Vás na mimořádnou členskou schůzi našeho pobočného spolku . Schůze se bude konat

dne 4.12.2018 v 18:00 hodin v restauraci Hotelu Regina, Konojedská 38, Praha Strašnice.( boční vchod).


Program :

1) Informace z mimořádné schůze předsednictva - aktuální informace o stavu KCHK ( registrace klubu,změny ve vedení, další záměry .....)

2) Návrh delegátů na konferenci KCHK

3) Informace o chovu a výcviku v pobočném spolku

4) Aktuální informace z pobočného spolku a záměr na rok 2019

5) Různé + diskuze

6) Občerstvení - společné posezení členů

Vzhledem k aktuálním potřebám klubu a také našeho pobočného spolku Praha - město Vás žádáme o co největší účast. V případě,že se nesejde dostatečný počet členů a mimořádná schůze nebude usnášení schopná, může dojít k zániku našeho pobočného spolku ( pobočky ) a rovněž nemožnosti účastnit se klubové konference,což následně ohrozí i hlasování na konferenci.

Věříme, že celou situaci pochopíte a mimořádné schůze se zúčastníte. Za Vaši účast předem děkujeme.

Za výbor pobočného spolku Praha město

PhDr.Eva Filipová
předseda pobočného spolku
| Autor: admin | 12. 11. 2018 | 0 přečtení | Vytisknout článek |
POVÝSTAVNÍ KATALOG Z OKV MLADÁ BOLESLAV 6.10.2018
| Autor: admin | 19. 10. 2018 | 0 přečtení | Vytisknout článek |
Informace pro členy...
Vážení členové pobočky, v souvislosti se zavedení GDPR Vám bude jednatelkou pobočky zaslán k podpisu souhlas a informace o ochraně osobních údajů.
Prosím o podpis prohlášení , jeho scan a zaslání zpět na adresu jednatelky.
Děkuji za pochopení
PhDr.Eva Filipová
předseda pobočky Praha -město

| Autor: admin | 24. 05. 2018 | 0 přečtení | Vytisknout článek |
PODMÍNKY PRO VYSTAVENÍ KRYCÍCH LISTŮ PRO MK OD 1.6.2018

Podmínky pro vystavení krycího listu od 1.6.2018 pro všechny barevné rázy malých kníračů

Rozhodnutí rozšířeného prezidia o předsedy poboček KCHK ze dne 24.2.2018:

Rozšířené prezidium KCHK tak rozhodlo po té co se dozvědělo, že máme v ČR pozitivní jedince P/P, 24% vyšetřených jedinců jsou přenašeči N/P . Celosvětový průměr je 10%.

Podmínky pro vystavení krycího listu od 1.6.2018 pro všechny barevné rázy malých kníračů:

- V chovném páru minimálně jeden vyšetření na MAC s výsledkem negativní N/N

V platnosti zůstává (viz Specifické podmínky zařazování kníračů do chovu):

- Oba v chovném páru negativním vyšetření na dědičné oční vady (DOV) ne starší 2 let
- V chovném páru u knírače malého musí být minimálně jeden plnochrupý !

Jinak nemůže být vystaven krycí list. Platí i pro zahraniční krytí.

Seznam vyšetřených jedinců ZDE
| Autor: admin | 27. 02. 2018 | 2 přečtení | Vytisknout článek |
Vyšetření na MAC - Mycobacterium Avium Complex provádí

Genomia s.r.o.
Janáčkova 51
32300 Plzeň

Kontakty pro objednání testu nebo zaslání odběrových kartáčků:

laborator@genomia.cz
tel: +420 373 749 999 nebo +420 373 317 478 (v pracovní dny volejte přednostně mezi 7-17 hod)
tel: +420 777 907 952 nebo +420 724 028 493 (v pracovní dny volejte přednostně mezi 17-19 hod)

Formuláře:

- Potvrzení o odběru vzorku
Řádně vyplněný formulář o potvrzeném odběru vzorku musí obsahovat identifikaci jedince, zejména celé jméno jedince, plemeno, číslo mikročipu, jméno, podpis a razítko veterináře
- Žádanka o genetické vyšetření psa – do kolonky na konci různé požadavky napište MAC
Cena pro členy klubu kníračů 1260,- pro ostatní 1400,-. Údaj o členství v klubu se musí napsat na žádanku, aby byla sleva 10% uplatněna.
Genomia poskytuje odběrové kartáčky na stěr sliznice ústní dutiny. Tyto kartáčky je možní objednat v rámci online objednávky genetických testů. Za odběrky se účtuje fixní poplatek 50 Kč včetně DPH. Poplatek je za zásilku, bez ohledu na to, kolik kartáčků obsahuje. Standardně obdržíte dva kartáčky pro každého jedince uvedeného v objednávce.

Postup stěru sliznice ústní dutiny - ZDE

Ověření pravosti zprávy dle kódu - https://www.genomia.cz/cz/homepage/validator/


| Autor: admin | 28. 02. 2018 |
index | 1-20 | následující | Celkem 63 článků

© 2014 KCHK ČR Praha
Created by Bergmann design & DALAJ :: Tvorba webových stránek :: PhpRS