CKV ZRUŠENA !!!

Z důvodu nově vydaného usnesení vlády č.1021 platného od středy 14.10.2020 jsme bohužel nuceni ZRUŠIT konání Celostátní klubové výstavy kníračů a také bonitace MK a SK, které se měli konat 24.10.2020 v Mladé Boleslavi. Všem přihlášeným budou vráceny poplatky v plné výši.

ZRUŠENO – Celostátní klubová výstava kníračů + bonitace MK a SK 24.10.2020

Naše pobočka KCHK – Praha město pořádá v sobotu 24.10.2020 CELOSTÁTNÍ KLUBOVOU VÝSTAVU KNÍRAČŮ všech velikostních rázů se zadáním titulu Klubový vítěz a bonitaci MK + SK se zadáváním titulů CAJC, ČKŠ – J, CAC, res. CAC, ČKŠ, res. ČKŠ , ČKŠ – V, ISPU certifikát – čekatelství titulů ISPU klubový vítěz, ISPU klubový vítěz …
Pokračovat ve čtení ZRUŠENO – Celostátní klubová výstava kníračů + bonitace MK a SK 24.10.2020

Zápis z výborové schůze KCHK pobočný spolek Praha ze dne 27.6.2020

konané v areálu výstaviště Mladá Boleslav Přítomni : Eva Filipová, Martina Kaprálková, Zuzana Rozová, Jana Filipová, Jan Struska,Romana Krejčová Omluveni : Petra Vrchotová, Pavel Rytíř, Miroslav Opatrný Program : V úvodu programu byla zhodnocena bonitace VK,SK + MK. Bonitace byla hodnocena pozitivně s dobrou účastí. Jako velmi dobře připravenou ji hodnotila i hlavní výcvikářka KCHK …
Pokračovat ve čtení Zápis z výborové schůze KCHK pobočný spolek Praha ze dne 27.6.2020

Informace ke konání Celostátní klubové výstavě kníračů a bonitace v Mladé Boleslavi

CKV byla i v dalším termínu, a to 27.6.2020 zrušena a její termín je posunut na podzimní termín 24.10.2020 Veškeré dosavadní platby budou přihlášeným vystavovatelům vráceny v plné výši. Bonitace, pokud bude naplněn počet psů, se konat bude v tomto náhradním termínu 27.6.2020 Přihlášky přijímáme e-mailem na adresu uvedenou v propozicích. Pro kontrolu dosud přihlášených …
Pokračovat ve čtení Informace ke konání Celostátní klubové výstavě kníračů a bonitace v Mladé Boleslavi

Informace předsedy

1. Členské příspěvky na rok 2020 Členské příspěvky Členské příspěvky je nutné uhradit nejpozději do 15.2.2019. Výše příspěvků je stejná jako v roce 2018 : nový člen – 700,- Kč stávající člen – 650,- Kč členové výboru – 325,- Kč Příspěvek zasílejte na účet č.: 0244727329/0800 Do poznámky uvádějte své jméno.!!!!!!!!!!!! Známky budou rozesílány na …
Pokračovat ve čtení Informace předsedy

Zápis z členské schůze KCHK – pobočného spolku Praha – město 30.5.2019

konané dne 30.5.2019 v Praze konferenčním salonku restaurace Na Květnici, Praha 4 Pankrác Informace o účasti: viz. prezenční listina Program: 1. schválení programu schůze 2. zpráva o činnosti pobočného spolku v roce 2019 3. zpráva o hospodaření za rok 2018 4. návrh akcí pořádaných rok 2020 5. volba výboru pobočného spolku Praha město na další období …
Pokračovat ve čtení Zápis z členské schůze KCHK – pobočného spolku Praha – město 30.5.2019

Zápis ze schůze výboru pobočného spolku Praha – město 30.5.2019

konané dne  30.5. 2019  od  17: 00 hod. Přítomni: Kaprálková M., Rozová Z., Krejčová R., Filipová E.,Filipová J., Struska J. Omluveni: Vrchotová P. Program: 1. Vyhodnocení roku 2018 a výstavy 2019 2. Plán výstav pobočky na rok 2020 3. Hospodaření pobočky 4. Návrhy na ocenění 5. Návrhy výboru pobočného spolku na změny v normativech KCHK, návrhy …
Pokračovat ve čtení Zápis ze schůze výboru pobočného spolku Praha – město 30.5.2019