ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

Zaplacení členských příspěvků na č. ú.: Praha-město KCHK ČR – 123 – 3785750277/ 0100, k.s. 0379) – do poznámky uvádějte své jméno
JINAK PŘÍSPĚVEK NENÍ MOŽNO IDENTIFIKOVAT
Poplatek na rok 2021 činí 650 Kč. Pro nové členy 700,- Kč.
Neplatí pro členy výboru pobočky ( členové výboru hradí poloviční částku) a čestné členy ( poplatky nehradí).

PV