Informace poradce chovu

V roce 2020 jsem vystavil 2x krycí list na VK a 2x byl vystaven ÚPCH a to vždy v souladu s chovatelským řádem. Mimo jiné jsem 2x, po dohodě a v souladu s článkem 7 str. 15 chov. řádu, vystavil 2x krycí list na MK. Kontrola byla provedena 1x u VKČ. Ostatní vrhy buď nenarozeny, nebo provedeny veter. doktorem dle nařízení předsednictva KCHK ČR. Žádosti o krycí list – 2x Chladová, 1x Struska, 1x Rytíř , Blažková 1x MKČ  . Z chovatelských akcí jsem byl v komisi pro VK na bonitaci Ml. Boleslav- záskok pro nemoc ÚPCH .   Struska Jan

PV