INFORMACE PŘEDSEDY POBOČNÉHO SPOLKU PRAHA – MĚSTO pro rok 2021

Vážení členové pobočného spolku Praha – město,

přiblížil se konec roku 2020 a proto mi dovolte krátké zhodnocení letošního roku. Na rok 2020 jsme měli naplánovány výstavy, bonitace a připravovali jsme i další akce Bohužel  vlivem epidemiologické situace, nařízení vlády i normativů ČKS a ČMKÚ jsme letos zvládli uspořádat pouze bonitaci všech velikostních rázů. Přejme si, aby se v roce 2021 epidemiologická situace zlepšila a všechny akce, které máme naplánovány se uskutečnily. Samozřejmě budeme opět hledat cesty, jak plánované akce  realizovat v kontextu případných vládních opatření.

Informace pro rok 2021:

1. Kontroly vrhů s podpisovým právem provádí pro  VK  p. Struska (tel.: 606880759), pro MK+ SK  J. Filipová ( tel.: 728417830) Veškeré informace jak postupovat máte uvedené na tomto webu v sekci chovatelství. Postupujte prosím v souladu s normativy KCHK ( najdete je na www.kchk.cz)

2. Prosím o zaplacení členských příspěvků na účet (č. ú.: Praha-město KCHK ČR – 0244727329/0800, k.s. 0379) – do poznámky uvádějte své jméno JINAK PŘÍSPĚVEK NENÍ  MOŽNO IDENTIFIKOVAT  – do  31.1.2021
Poplatek na rok 2021 činí 650 Kč. Pro nové členy 700,- Kč. Neplatí pro členy výboru pobočky ( členové výboru hradí poloviční částku) a čestné členy ( poplatky nehradí).
Pokud příspěvek stávající člen neuhradí do 31.1.2021, platí pro něho výše příspěvku jako pro nového člena.
Známky budeme rozesílat ihned po jejich obdržení od hlavního klubu ( březen – duben 2021) na adresu,kterou jste uvedli na přihlášce. Případnou změnu adresy je třeba nahlásit na ketrys@seznam.cz

3.  V roce 2021 máme v plánu  opět pořádat 2 výstavy. Obě proběhnou na výstavišti v Mladé Boleslavi.

Dne 4.4.2021  Klubovou výstavu se zadáváním ČKŠ. Součástí výstavy bude bonitace SK a MK . Přihláška, včetně propozic, bude uveřejněna na našich stránkách i stránkách KCHK.

Dne 23.10.2021 budeme pořádat Celostátní speciální výstavu ( CAC) .

4.  Jak již bylo v loňském roce avizováno, v letošním roce byly z technických důvodů změněny www stránky našeho pobočného spolku. Za tvorbu stránek i jejich aktualizaci děkuji P. Vrchotové.
Vyzývám členy pobočky k doplňování jednotlivých záložek našich www stránek. Doplnění průběžně zasílejte na mail: fortuna.moravia@gmail.com , informace z výcviku a akce na mail:ketrys@seznam.cz

5. Členskou schůzi  KCHK Praha – město plánujeme na 2.pol. roku 2021.

Termín a místo konání bude upřesněno v pozvánce na tuto akci a zveřejněno na https://kchkpraha.cz/

Všem členům pobočného spolku  přeji v novém roce 2021, hodně zdraví, spokojenosti, výstavních, výcvikových i osobních úspěchů.
Na další spolupráci s Vámi všemi se těší

PhDr. Eva Filipová
předseda pobočky Praha – město

PV