Informace předsedy pobočného spolku Praha – město pro rok 2022

Vážení členové pobočného spolku Praha – město,

přiblížil se konec roku 2021 a proto mi dovolte krátké zhodnocení. Na rok 2021 jsme měli naplánovány 2 výstavy a bonitace . Můžeme konstatovat, že obě výstavy proběhly, byť v jiných termínech, než byly původně plánovány. Neproběhla pouze bonitace velkých kníračů , která našemu pobočnému spolku nebyla schválena předsednictvem KCHK. Přejme si, aby se v roce 2022 epidemiologická situace zlepšila a všechny akce, které máme pro rok 2022 naplánovány se uskutečnily. Opět budeme hledat cesty, jak plánované akce realizovat v kontextu aktuální situace.

Informace pro rok 2022:

1. Kontroly vrhů s podpisovým právem provádí pro VK p. Struska (tel.: 606880759), pro MK+ SK J. Filipová ( tel.: 728417830) Veškeré informace jak postupovat máte uvedené na tomto webu v sekci chovatelství. Postupujte prosím v souladu s normativy KCHK ( najdete je na www.kchk.cz)

2. Změna čísla účtu pro členské příspěvky

Prosím o zaplacení členských příspěvků na účet (č. ú.: Praha-město KCHK ČR –123-3785750277/0100, k.s. 0379) – do poznámky uvádějte své jméno JINAK PŘÍSPĚVEK NENÍ MOŽNO IDENTIFIKOVAT do 31.1.2022
Poplatek na rok 2022 činí 650 Kč. Pro nové členy 700,- Kč. Neplatí pro členy výboru pobočky ( členové výboru hradí poloviční částku) a čestné členy ( poplatky nehradí).
Pokud příspěvek stávající člen neuhradí do 31.1.2022, platí pro něho výše příspěvku jako pro nového člena.
Známky budeme rozesílat poštou ihned po jejich obdržení od hlavního klubu ( březen – duben 2022) na adresu,kterou jste uvedli na přihlášce. Případnou změnu adresy je třeba nahlásit na ketrys@seznam.cz

3. V roce 2022 máme v plánu opět pořádat 2 výstavy. Obě proběhnou na výstavišti v Mladé Boleslavi a proběhnou opět po několika letech jako Duo – výstavy.
Na obou výstavách bude možnost bonitace MK + SK.

4. Vyzývám členy pobočky k doplňování jednotlivých záložek našich www stránek. Doplnění průběžně zasílejte na mail: fortuna.moravia@gmail.com
Rovněž žádám o aktualizaci informací z výcviku.

Všem členům pobočného spolku přeji v novém roce 2022 pevné zdraví, spokojenost, výstavní, výcvikové i osobní úspěchy….

Na další spolupráci s Vámi všemi se těší

PhDr. Eva Filipová
předseda pobočky Praha – město

PV