Informace pro členy pobočného spolku Praha

Z důvodu epidemiologické situace a postupných opatřeních vlády se v letošním roce nebude konat členská schůze našeho pobočného spolku.
Souhrnné informace o činnosti pobočného spolku budou zveřejněny na našich stránkách začátkem prosince.

PV